DOSEDANJE NOVOSTI S STRANI MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO:
 

KREDITI

Dijakinje in dijaki lahko oddajo potrdila za formativni kredit do 31. maja 2019.

Razredniki 5. razredov bodo pripravili Poročilo razrednega sveta 5. razreda oziroma »Dokument 15. maja«, ki vsebuje osnovne podatke o razredni skupnosti, predelane učne načrte in druge informacije o opravljenih dejavnostih in projektih. Dokument bo dostopen na šolskem spletu po 15. maju.

Šolski kredit računamo po sledeči tabeli, ki je stopila v veljavo z zakonodajnim odlokom št. 62 z dne 13.4.2017.

Interni kandidatiV 5. razredu 40 je največje možno število točk šolskega kredita.

OPOMBA

M (media) – S (srednja cena) predstavlja srednjo oceno, ki jo je dijak oziroma dijakinja dosegel/la na ocenjevalni seji ob koncu vsakega šolskega leta. Za pripustitev v višji razred oziroma k državnemu izpitu nobena ocena posameznih predmetov ne sme biti nižja od šestih desetin. Tudi ocena iz vedenja ne sme biti nižja od šestih desetin. Pri računanju srednje ocene M – S štejemo tudi oceno iz vedenja.

Na osnovi veljavne tabele pri določanju kredita se razredni svet ravna po naslednji prednostni lestvici:

 • srednja ocena M – S
 • rednost obiskovanja pouka
 • trud in zanimanje pri pouku in drugih šolskih dejavnostih
 • izvenšolske dejavnosti oziroma formativni kredit


Formativni kredit za obšolske in zunanje dejavnosti je del šolskega kredita in je dodeljen v okviru zgoraj navedenih točk ter ne sme na noben način spremeniti odgovarjajočega pasu, ki ga je dijak/dijakinja dosegel/dosegla na osnovi srednje ocene.

 

PREVERJANJE ZNANJA DRUGEGA JEZIKA

V zakonodajnem odloku št. 62 z dne 13.4.2017 je zapisano sledeče:

Art. 24

Regioni a statuto speciale e Province di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Nella Provincia di Bolzano la padronanza della seconda lingua e, per le scuole delle localita’ ladine, la padronanza delle lingue scolastiche ladina, italiana e tedesca e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato. La provincia autonoma di Bolzano, in considerazione della particolare situazione linguistica, disciplina la partecipazione alle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI; le rispettive modalita’ di partecipazione sono stabilite sulla base di convenzioni stipulate tra la provincia e l’INVALSI.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano la padronanza della seconda lingua e’ accertata anche nell’ambito di specifiche prove scritte degli esami di Stato.
Le prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI sono tradotte o elaborate in lingua slovena.

Kdo smo / Chi siamo

 

 • Ulica / Via Weiss 15 - 34128 TRST / TRIESTE
 • Tel:  +39 040 54356
  Fax: +39 040 3798962
 • Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 • D.K. / C.F.: 80021510328
  ENOTNA KODA URADA / CODICE UNICO UFFICIO: UFOSSH
 • BANČNE KOORDINATE / COORDINATE BANCARIE: Zadružna kraška banka Opčine / Banca di credito cooperativo di Opicina
  IBAN: IT 11 R 08928 02200 010000033066
  BIC/SWIFT: CCRTIT2TV00

Zemljevid / Mappa

 

amministrazione trasparente

albo on line

 

qr code

http://www.zigazois.gov.it

Vai all'inizio della pagina